היתרונות בעריכת צוואה רגילה וצוואה הדדית

צוואה הינה מסמך משפטי שבאמצעותו קובע אדם מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו.
במאמר זה נסביר על ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית, נסביר על עריכת וערעור על צוואה, ניתן דגשים לגבי כל סוג צוואה וכן נמנה את היתרונות והחסרונות של כל סוג צוואה.

צוואה רגילה ועריכת צוואה

הצורך בעריכת צוואה עולה כשהמצווה מעוניין לצוות את רכושו כראות עיניו. לעתים, רצון המצווה בנוגע לחלוקת עזבונו אינו תואם את החלוקה עפ"י דין, לפיה המחוקק קבע כיצד יחולק עיזבון המוריש כשאין צוואה. פעמים שהמצווה מעוניין להוריש דירה שבבעלותו לנכדו, או רק לילד אחד מבין כל ילדיו, לזה שדאג לו וסעד אותו עד אחרון ימיו ושנותיו. פעמים שהמצווה מעוניין להוריש תכשיט שבבעלותו לאחיו או לדודו. פעמים שהמוריש מעוניין להוריש את כל הונו או חלקו למוסד כלשהו, למטרות צדקה וכו'- כל אלה ניתן לקיים רק באמצעות עריכת צוואה.

במסגרת עריכת צוואה ניתן לקבוע כי לאחר פטירת המצווה ימונה מנהל עיזבון שיהא אחראי להוציא לפועל את הצוואה ככתבה וכלשונה. עוד ניתן לקבוע בצוואה, כי בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים פלוני יירש את מנתו מהעיזבון ועוד.

חשוב לציין, כי המצווה יכול לשנות, לתקן, לבטל את צוואתו בכל עת ועל כן, עריכת צוואה איננה מגבילה את המצווה.

חשוב לציין כי כל הרצונות שמנינו לעיל לא יכולים להתקיים בפועל במידה והמצווה אינו עורך צוואה, שכן עפ"י דין בעת מות המצווה יורשיו החוקיים הינם אשתו וילדיו.

צוואה הדדית

דרך נוספת לצוות רכושו של אדם הינה בדרך של צוואה הדדית. צוואה זו הנה צוואה שנערכת כאשר אדם רוצה להבטיח את חוסנו הכלכלי של בן זוגו לאחר לכתו בכך שהוא מעביר לו, בצורה הדדית, את כל רכושו לאחר פטירתו ולאחר מכן רכוש זה עובר בדרך כלל לילדיהם המשותפים של בני הזוג. צוואה זו נערכת, כאמור, באופן הדדי בין בני הזוג והיא משמשת כמעין צוואת ראי, כלומר שכל אחד מבני הזוג מוריש למשנהו את עזבונו בדיוק לפי אותן הוראות.

בבסיס צוואה זו עומד עקרון ההסתמכות שאילולא עיקרון זה, צוואה זו לא הייתה נחתמת.

יתרון נוסף בצוואה הדדית הוא, כי ניתן להתנות כי הרכוש יישאר בתוך המשפחה הווה אומר, אם לדוגמה אחד מבני הזוג התחתן בשנית לאחר פטירת המוריש אז, במצב שכזה ניתן לעגן סעיף שימנע מבן הזוג שנותר בחיים לעשות בעיזבון בן זוגו כבתוך שלו ולמנוע מצב שיעביר חלק מהעיזבון או את כולו במתנה אל מחוץ לתא המשפחתי (לדוגמה, לבן הזוג החדש).

כדי להבטיח את מניעת העברת העיזבון אל מחוץ לתא המשפחתי, ניתן אף להקדים תרופה למכה ולרשום הערת אזהרה כדי למנוע מהלך של הוצאת העיזבון מהתא המשפחתי כאמור.

ביטולה של צוואה הדדית

מבחינה טכנית, צוואות הדדיות יכולות להיכתב במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים כשהמצווים, בני הזוג יכולים להוריש האחד למשנהו או לסכם כי כל העיזבון יועבר ישירות לילדים.

ניתן לבטל צוואה הדדית במספר דרכים*:

  1. כאשר שני המצווים בחיים, במסירת הודעה מאת המצווה הראשון למצווה השני על הביטול. מרגע שמתקבלת ההודעה אצל המצווה השני בטלות שתי הצוואות ההדדיות.
  2. כאשר המוריש נפטר ובן זוגו נותר בחיים וטרם חולק העיזבון, יכול בן הזוג שנותר בחיים לבטל את צוואתו ובתנאי שיסתלק ממנתו שהיה עתיד לקבל מהמוריש. ההסתלקות אינה יכולה להיות לטובת המסתלק, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש.
  3. כאשר המוריש נפטר ובן זוגו נותר בחיים וחולק העיזבון, יכול בן הזוג שנותר בחיים לבטל את צוואתו ובתנאי שישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם ההשבה בעין בלתי סבירה, ישיב את שוויה.

*(עפ"י סעיף 12 לחוק הירושה, התשכ"ה- 1965).

משרד עו"ד טלאור קואן מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה ובקשה העולה בדרך.

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.