השלכות נגיף הקורונה על קיום חוזה וטענת הסיכול

נגיף הקורונה וקיום חוזים

בתקופה זו, מתמודדים עשרות אלפי עסקים במדינת ישראל בפרט ובעולם בכלל עם ההשלכות והנזקים שנגיף ה-COVID- 19  הביא עמו ובין היתר, הפגיעה ביכולת לשלם את דמי השכירות, אי עמידה בתשלומים לספקים, איחור בתשלומי המשכנתא ועוד.   מצב זה, גלגל לפתחה של הרשות השופטת, שלל הליכים משפטיים ובין היתר, תביעות מצד משכירים בגין אי תשלום דמי […]